IMG_7284V sobotu 1.12.2018 jsme zahájili adventní období rozsvícením vánočního stromu před hasičskou zbrojnicí v Července. Spolu se stromem se rozsvítil i betlém, který se v letošním roce rozrostl o psíka, kterého vyrobil pan Jaroslav Zouval st.

Vánoční atmosféru probudil voňavý vánoční punč, cukroví od místních dobrovolných hasiček a melodie vánočních písní.

V letošním roce na akci vystoupil pěvecký sbor Červeňáček pod vedením Mgr. Vlasty Potužákové, pěvecký sbor SENZAKORD z Litovle pod vedením Hany Kaštanové, se zpěvem vystoupila Kamila Sittová z Červenky a duo pan Chromý (hra na housle) a pan Geier (hra na kytaru a zpěv).

Chtěli bychom na tomto místě velice poděkovat firmě AQ, s.r.o., která zajistila ozvučení akce, Kulturní a školské komisi, která provozovala na akci Ježíškovu dílničku a která
se finančně podílela na pořádání akce. Dále děkujeme Obci, která zajistila osvětlení
vánočního stromu a našim mladým hasičům, kteří pro občany přichystali a rozdávali svazky
větviček jmelí.