výročka 2009 025

  • Jednotka požární ochrany JSDH je organizační složka obce, která je povinně ze zákona 133/1985 Sb. zřízena obcí.
  • Další samostatnou složkou je zájmová nezisková organizace SDH, jejiž smylem je práce s mládeží, požární sport a pořádání kulturních akcí pro občany.
Výbor SDHZásahová jednotka JSDHČestní členové SDHOstatní členové SDH

Starosta sboru:
Náměstek starosty:
Jednatel:
Velitel:
Zástupce velitele
Hospodář:
Referent prevence:
Kontrolní a revizní rada:
Vzdělavatel – organizační referent:
Referent mládeže:
Strojník:

Jiří Ženožička
Vojtěch Škoda
Ing. Jan Grepl, Ph.D.
Jaroslav Zouval ml.
Bc. Radim Šperlich
Lucie Applová
Josef Zabloudil
Kamila Prášilíková, Jaroslav Vlk
Ing. Hana Vlková
Michal Zajíček, Ing. Hana Vlková
Jaroslav Zouval st.

Koudelka Rudolf
Pokorný David
Prášilík Antonín
Škoda Vojtěch
Šperlich Radim
Vogl Martin
Zabloudil Josef
Zajíček Michal
Zouval Jaroslav ml.

Applová Marie
Červínek Jan
Jarolím Josef
Lakomý Petr st.
Skopal Miroslav
Sova František

Appl Miroslav st.
Havlíček Jaroslav
Kadláček Aleš
Kadláček Jan
Kadláčková Radka
Koudelka Rudolf
Koupil Roman
Kumrová Lucie
Lakomý Petr st.
Lakomý Petr ml.
Pokorná Lenka
Pokorný David
Prášilíková Radka
Prášilík Antonín
Prášilíková Radka
Přikryl Martin

Rozsypal Lukáš
Škodová Martina
Škodová Renata
Trnková Kateřina
Válek Antonín
Válek Jaroslav
Vlk Jakub
Vlková Petra
Vodička Miroslav
Vodičková Kateřina
Vogl Martin
Voříšek David
Zabloudilová Lenka
Zouvalová Jana
Ženožička Jiří ml.
Ženožičková Tereza

Počty členů k 1.1.2015

Aktivních členů:
Neaktivních členů:
Čestných členů:

Výbor:
Zásahová jednotka:
Mladí hasiči:

Celkem členů:

35
8
6

11
11
26

75