• Jednotka požární ochrany JSDH je organizační složka obce, která je povinně ze zákona 133/1985 Sb. zřízena obcí.
  • Další samostatnou složkou je zájmová nezisková organizace SDH, jejiž smylem je práce s mládeží, požární sport a pořádání kulturních akcí pro občany.
Výbor SDHZásahová jednotka JSDHČestní členové SDHOstatní členové SDH

Starosta sboru:
Náměstek starosty:
Jednatel:
Velitel:
Zástupce velitele
Hospodář:
Referent prevence:
Revizor:
Referent mládeže:
Strojník:

Jiří Ženožička
Bc. Radim Šperlich
Michal Zajíček
Jaroslav Zouval ml.
Bc. Radim Šperlich
Lucie Applová
Josef Zabloudil
Radka Kadláčková
Alice Juričková
Jaroslav Zouval st.

Kamila Prášilíková

Pokorný David
Prášilík Antonín
Škoda Vojtěch
Šperlich Radim
Voříšek David
Zabloudil Josef
Zajíček Michal
Zouval Jaroslav ml.
Ženožička Jiří
Ženožička Jiří ml.

Applová Marie
Červínek Jan
Jarolím Josef
Lakomý Petr st.
Skopal Miroslav
Sova František