IKONA SDHV momentě, kdy jsme dostali žádost o zaslání článku do posledního čísla Červeňáku ve volebním období 2014 – 2018, mne nenapadalo, co bych měla napsat a hlavně jakou formou. Oslovila jsem tedy většinu členů našeho sboru, aby mi s tímto pomohli a vyjádřili se k uplynulé čtyřleté „spolupráci“. Bohužel se semnou moc členů s jejich pocity nepodělilo, tak to zbylo na mne.

Určitě si každý z nás v dnešní uspěchané době dokáže představit, jak je těžké dělat jakoukoliv činnost dobrovolně a bez nároků na cokoliv. Bohužel se to poslední dobou promítá i na činnosti SDH s mládeží, kdy není jednoduché najít nebo si udržet osoby, které by se pravidelně angažovali v této časově náročné práci. Situaci nám vůbec neusnadňují úředníci, kteří nám neustále šlapou na paty a přibývá tak více a více byrokracie a nároků na úspěšný chod organizace.

Pokud si chceme udržet skupinu lidí, kteří se starají o dění a zábavu v obci, ale také zásahovou jednotku složenou z chlapů, kteří mají zájem o pomoc obci a spoluobčanům, tak bychom je v tom měli podporovat a neshazovat jejich práci například slovy pana zastupitele Václava Osičky vytištěných v Červeňáku 15 03: „Vynucování si pozornosti a investic ze strany obce mi nezapadá do obrazu ochoty ke skutečné nezištné pomoci…, z mého pohledu jde o dobrovolné  hasiče,  na  kterých  si  cením právě  toho,  že  je  to  baví.  Pokud  by  ale  toto spolkové  a  dobrovolnické  nadšení  mělo  být vystřídáno  tak,  že  by  se  část  z  nich  na  sebe  začala  dívat  jako  na  profesionály  a  tento  pohled by  vyžadovala  i  od  ostatních,  raději  bych  si zaplatil skutečné profesionály… „.

Nicméně zástupci SDH na základě uzavření dohody o spolupráci mezi Obcí Červenka a SDH Červenka slíbili, že se budou ve vztahu k Obci Červenka maximálně snažit o pozitivní přístup, včetně publikování pozitivních informací o obci. Musím tedy poděkovat Obci za podporu v činnosti s mládeží, kdy za čtyři roky přispěla částkou 180 000 Kč konkrétně na výzbroj, výstroj, startovné na soutěžích, pohonné hmoty do požární stříkačky a pro dopravu dětí na soutěže, na materiál pro ruční práce, energie a vytápění budovy, kancelářské potřeby, ceny do pořádaných soutěží, pronájem sokolovny pro zimní tréninky, sportovní potřeby a občerstvení pro děti.

Dále bych chtěla za SDH poděkovat obci za zlepšení zázemí pro hasiče v podobě opravy toalety na zbrojnici. V rámci všech různých dotací, které nabízejí fondy Evropské Unie pro obce na rozvoj jimi zřizovaným jednotkám SDH však bohužel nezbylo času na zažádání o žádnou, což mi připadá jako veliká škoda. Za velitele zásahové jednotky hodnotím kladně přístup starosty obce, který vždy na žádost o nákup spotřebního vybavení pro zásahovou jednotku vyhověl. Za čtyřleté období se do zásahové jednotky ze strany obce investovalo zhruba 180 000 Kč, z toho jen v prvním roce asi 100 000 Kč do vybavení a oprav staršího zásahového auta. Další tři roky v průměru 27 000 Kč za spotřební materiál, jako jsou zásahové obleky, trička, výstražné vesty atp.

 

Za SDH Červenka

Ing. Hana Voříšková