Plánované slavnostní rozsvícení vánočního stromku se letos opět neuskuteční.

Bohužel jsme nuceni vzhledem k okolnostem akci i přes probíhající přípravy zrušit. Do poslední chvíle jsme věřili, že se rozsvícení po dvou letech uskuteční alespoň v komornějším provedení, a těšili se na Vás. Situace je však nejen pro nás, pořadatele, složitá, a tak jsme přistoupili k tomuto kroku. O vánoční stromek na Července a tradiční betlém však nepřijdete, opět ho pro Vás vyzdobíme, abychom si alespoň tímto způsobem zpříjemnili současné složité období, a těšíme se, že se snad už v příštím roce opět setkáme tak, jak jsme byli dříve zvyklí. Děkujeme za pochopení a přejeme Vám pokud možno krásné a klidné adventní svátky.

SDH Červenka