V sobotu 28. listopadu 2020 byl již tradičně vyzdoben prostor před zbrojnicí betlémem a zvonicí a večer pak rozsvícen vánoční strom. Slavnostní rozsvícení letos proběhlo vzhledem k situaci alespoň symbolicky obecním rozhlasem, kdy po zahrání několika koled a proslovech starostů obce a SDH byl dán pokyn k rozsvícení vánočního stromu.