P3240027Dne 24. 3. 2018 byla slavnostně otevřena nová Křížová cesta v zahradě Domova pro seniory.

Úvodního slova celé slavnosti se ujal starosta obce pan Vladimír Navrátil, který nastínil složitou cestu od prvotního nápadu až po výslednou realizaci a instalaci. Poté P. Miroslav Bambuch křížové cestě požehnal a spolu se starostou obce p. Navrátilem a ředitelem Domova pro seniory p. Piskou slavnostně přestřihli pásku.

U posledního 14. zastavení pak autor celé instalace p. Jiří Petráš, pravnuk autora původních plastik Františka Flasara, stručně popsal postup výroby i problémy, které ji provázely. Původní sádrové reliéfy pana Františka Flasara byly odlity do zvonařského bronzu v dílně Tomášková–Dytrychová v nedalekém Brodku u Přerova. Na nové křížové cestě se velkou měrou podílel pravnuk autora pan Jiří Petráš, který zdědil umělecké vlohy a cit pro důstojné zakomponování děl do  prostoru zahrady. Realizaci a financování celého projektu zajistila nejen obec, ale i sponzoři a dárci z řad občanů, spolků a farnosti. Místní Sbor dobrovolných hasičů Červenka přispěl na celé dvanácté zastavení.

Slavnostního otevření se křížová cesta dočkala symbolicky skoro na den 115. výročí od narození autora a ještě  v době nejvýznamnějšího křesťanského svátku, tedy před Velikonocemi. Symbolické je i místo bývalé klášterní zahrady v blízkosti domova seniorů, kde strávil autor a rodák pan František Flasar poslední roky svého života. Symbolika ukřižování Ježíše Krista je také obsažena v kombinaci materiálů – kov a dřevo.

Nová křížová cesta se může stát turisticky vyhledávanou zajímavostí a zatraktivní naši obec ve vztahu k všestrannému umělci panu Flasarovi. Děkujeme všem, kteří pomohli zrealizovat dílo a naplnit tak motto vyryté na pamětní desce: „Já jsem cesta, pravda a život“.

Zdroj textu a další fotografie: http://www.obeccervenka.cz/cs/obec-cervenka/soucasnost/koncepce-rozvoje/slavnostni-otevreni-a-pozehnani-nove-krizove-cesty.html