V sobotu 30. listopadu 2019 pořádá SDH Červenka a kulturní a školská komise při obecním úřadu na hasičské zbrojnici již tradiční akci: Rozsvícení vánočního stromu na Července. Program začne v 17 hod. úvodním slovem starosty SDH a starosty obce s následným rozsvícením stromu.

Dále na akci proběhne řada hudebních vystoupení – dětský pěvecký sbor Červeňáček pod vedením ředitelky ZŠ Vlasty Potužákové, za doprovodu kytary zazpívá pan Geyer a následně na kytaru a klávesy zahraje a zazpívá Ondřej Šišma.

Pro děti bude připraven betlém. K zahřátí bude k dispozici domácí vánoční punč, nealko pití a jídlo.

Rozsvícení vánočního stromu 2019
Termín: sobota 30. listopadu 2019 Facebook event
Místo: Hasičská zbrojnice Červenka  
17:00
    • Projev starosty obce a sdh
    • Rozvícení stromu
 
    • Řada hudebních vystoupení
    • Betlém
Fotografie z minulého roku: