V sobotu 26. listopadu 2016 pořádá SDH Červenka a kulturní a školská komise při obecním úřadu akci: Rozsvícení vánočního stromu na hasičské zbrojnici na Července. Program začne v 17 hod. úvodním slovem starosty SDH a starosty obce. Na akci vystoupí dětský pěvecký sbor Červeňáček pod vedením ředitelky ZŠ Vlasty Potužákové a dále Jívovský pěvecký sbor CANTABILE pod vedením sbormistryně Ester Pelcové. Pro děti bude připraven betlém a ježíškova dílna. K zahřátí bude připraven domácí vánoční punč, nealko pití a jídlo.

Rozsvícení vánočního stromu 2016
Termín: sobota 26. listopadu 2016   Událost na facebooku
Místo: Hasičská zbrojnice  
17:00  
  • Začátek akce
 
 Program  
  • Úvodní slovo starosty obce a starosty SDH Červenka
  • Hudební vystoupení: Pěvecký sbor Červeňáček
  • Hudební vystoupení: Jívovský pěvecký sbor Cantabile 
 Pro děti  
  • Betlém
  • Ježíškova dílna
 Občerstvení  
  • Vánoční punč
  • Alko/nealko nápoje a něco k zakousnutí 
Fotografie z minulého roku: